V úterý 6. září 2005 se konala smuteční akce na hřbitově v Jesenici, kde jsme si připomněli,  že je to 10 let co zemřel zakládající člen radioamatérské činnosti v Sedlčanech -   Franta Fára OK1DEQ
Při krátkých vzpomínkových projevech zaznělo jeho přání umístnit se do 10 místa v některém závodě. Dále bylo s povzdechem konstatováno, že kdyby zde byl, nedošlo by zajisté k tak velkému poškození radioamatérské myšlenky, jako se stalo zde v Sedlčanech.
Všichni se shodli, že nám Franta moc chybí a často na něho vzpomínáme.

                                                                                         ZPĚT