Radioamatéři v Sedlčanech  OL9S/OK1OQH                       HISTORIE
První radioklub byl založen v roce 1975, i když určitá činnost zde byla již dříve. Tehdy žil v Sedlčanech jediný koncesovaný radioamatér Jarda Rozsévač OK1HL. Spolu s ním začali s touto činností Franta Fára, pozdější OK1DEQ,
( dnes už bohužel není mezi námi ) a Jaromír Dragoun, pozdější OK1DEK. Začátky nebyly lehké. Zpočátku jsme museli jezdit do sousedního okresu, obce Vojkov, kde se provozovala jakási radioamatérská činnost. Vojkov ale nemohl pomoci s vydáním koncese. Tak jsme museli začít jezdit do Příbrami protože jsme tam spadali okresem. Začal tam jezdit Jaromír. Nepřejte si vidět jak byl tehdy na Okresní radě radistiky pranýřován když zjistili,  že v roce 1968 načerno vysílal do rozhlasu jako studio Sejcká Lhota. 
Nakonec se vše urovnalo, začali jsme jezdit na Okresní radu radistiky a provozovat práci s mládeží, výcvik branců a podobné aktivity. Později se ale nakonec podařilo Frantovi a Jaromírovi udělat zkoušky na radiové operátory. Pak byl založeno
"Sportovní družstvo rádia"pod vedením Jardy OK1HL. Byl u toho i Jirka, nynější OK1FC a později se vrátil z vojny Zdeněk, nynější OK1DOS, zapojil se, a vytvořil se Radioklub OK1KQH. 
                                       Zde jsou historické foto zakládající trojice (Jarda Franta Jaromír)
Postupně se zapojovali další členové. Podařilo se sehnat pro činnost radioklubu místnost. Pěknou velkou vytápěnou
místnost v Kulturním domě. Sice nebyla ideální na vysílání, ale byla velmi dobře dostupná. Prováděl se zde výcvik
branců z telegrafie. Radioklub byl pochopitelně pod hlavičkou Z.O. Svazarmu - Automotoklub Sedlčany.
Pravidelně se členové zúčastňovali motokrosů, kde pracovali převážně na zajištění ozvučení areálu. Zabralo to sice 
čas, ale plynuly z toho peníze pro činnost klubu. 30.4.1980 se musel radioklub z Kulturního domu odstěhovat.
          z komína kotelny natáhnul F,Fára antenu LW                                 sídlo radioklubu OK1KQH r. 1975 - 82
 Podařilo se zajistit a zrekonstruovat místnost na hvězdárně. Dále tam postavili 16m příhradový stožár, který se osadil 
rotátorem a třemi polo-profesionálními antenami YAGI na horní pásma. Také drátové antény byly vytvořeny.
Tyto akce se dokončovaly koncem roku 1983. Vyžadovaly značné množství pracovních hodin a úsilí členů. 
V této podobě přežívá toto stanoviště dodnes, pouze ho vlastní jiná skupina než co ho stavěla.
             tento stožár se stavěl v roce 1982                             Hvězdárna ještě bez stožáru                 vysílací místnost ve Hvězdárně   
  Asi v roce 1990 Svazarm zanikl. Dne 3.4.1991 založili F. Fára, J. Dragoun, a Z.Hes samostatný Radioklub Sedlčany
 OK1KQH.  ( Registrace a delimitace)  Dne 3.9.1995 F. Fára zemřel. Jeho funkci- Vedoucí operátor musel převzít Dragoun. V tuto chvíli však zastával i funkci předsedy, což bylo podle stanov nesprávné. Proto Dragoun požádal o hlasování o novém předsedovi a navrhl i kandidáty. Hlasování se konalo 10.1. 1996 a dopadlo takto: 
Janoušek – 4 hlasy,  Kopka – 3 hlasy, Hes – 2 hlasy,  3 hlasy byly neplatné. Zde je zápis  Janoušek se  dále se už ujal vedením schůze jako nový předseda.
 
Soutěžní značka OL9S musela být z technických a časových důvodů podložena formálně vytvořenou kolektivní značkou OK1OQH což vyžaduje povolovací orgán. Nakonec tato značka která byla pouze pomůcka pro rychlé vyřízení soutěžní volací značky OL9S, posloužila k tomu aby se pod ní sdružili všichni radioamatéři jež odešli z OK1KQH

 

Další již v kapitole ,, Nová stanice OL9S ,,