Zápis s porady 24/04 v 20,30 na Skype
-----------------------------------------
OK1DEK vypracoval a předložil kandidátní listinu na volby jež bude rozesílána
mailem členům
termín Výroční schůze - pátek 28/04 - 19h Hvězdárna
OK1DOS zajistí - pivo - 15,- + vody
OK1DEK zajistí,jídlo - ovar, buřty 20 chleba, hořčci 
pozvánky , hosti - zajistí rada. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Program schůze: Pátek 28 dubna 2006 v 19hod. u Hvězdárny
1)Zahájení a zprávy o činnosti a závodech OK1DOS a OK1DEK
2)Zpráva o hospodaření - OK1UHL
3)Provedení voleb do rady RK
4)Plán činnosti nové rady
5)Nejbližší akce: II.subregionál a Wpx-CW - příprava
                  Polní den - předběžně
6) Diskuse
7) Závěr.