Slavnostní schůze a oslava znovu otevření naší klubovny na hvězdárně

Na počest našeho návratu do vysílací klubovny na Hvězdárně jsme uspořádali slavnostní schůzi s bohatou účastí a
dobrým občerstvením. Bylo to v pátek 5. listopadu 2004.
Druhý den jsme jeli již z této klubovny telegrafní závod Marconi memorial A1contest. Jeli jsme jen na malou provisorní
antenu
ale i tu nám někdo zničil.